Terugblik Seminar BREDA

Ons tweede seminar heeft inmiddels ook plaatsgevonden op 6 maart 2020 in Breda. Helaas speelde het coronavirus ons wel een beetje parten en kregen we op het laatste moment nog te maken met een behoorlijk aantal afzeggingen. Maar gelukkig bleven er nog ruim voldoende deelnemers over.

Het seminar werd geopend door Dirk Brengelmann, de ambassadeur van Duitsland in Den Haag. Hij roemde de uitstekende hedendaagse verstandhouding tussen Nederland en Duitsland en beklemtoonde het belang van samenwerking voor de toekomst van Europa.

Onder de titel “De Toekomst van Vrede en Vrijheid in Europa” zijn we verder gegaan waar we in Berlijn stopten. Daar hebben we ons vooral met het verleden bezig gehouden, in Breda stond de toekomst centraal. Wat zijn de dreigingen en hoe dient de strategie van de toekomst er uit te zien. Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst en Dick Zandee, senior research fellow van Instituut Clingendael schetsten een verhelderend beeld. Helaas had Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling af moeten zeggen. Aan het al dan niet ontbrekende perspectief van vluchtelingen kon echter aan de hand van door de Stichting verstrekt beeldmateriaal toch nog aandacht worden besteed. Voorafgaand aan dit drieluik gaf Martin Espenhorst een historisch overzicht van Europese vredesverdragen. Wat hebben we geleerd van de successen en mislukkingen van deze verdragen? Dat hij dit kon doen op de Koninklijke Militaire Academie, het Kasteel van Breda, waar op 31 juli 1667 de vrede van Breda werd gesloten deed deze befaamde Duitse historicus bijzonder veel genoegen.

Geen greep op de toekomst zonder aandacht voor educatie. Daar werd dan ook in de middag uitgebreid aandacht aan besteed. Pascal Bobbe van het Veteraneninstituut ging uitgebreid in op dilemma’s waar militairen op uitzending mee te maken kunnen krijgen. Hoewel op een andere schaal en wellicht wat minder ingrijpend komen dit soort keuzevragen ook in het dagelijks leven voor. Manon Huiberts, studente aan de Hogeschool van Amsterdam, beklemtoonde het belang van objectiviteit en volledigheid. Om de geschiedenis goed te kunnen begrijpen moet je oefenen met objectiviteit. Manon stelde een lespakket over het onderwerp “Objectiviteit en de Tweede Wereldoorlog in de klas” ter beschikking.

In het forum dat daarop volgde kwamen verschillende uiteenlopende onderwerpen aan de orde: gender, het belang van aandacht voor de eigen tekortkomingen en fouten, institutionele mogelijkheden tot samenwerking op opleidingsgebied tussen landen en het belang van meerdere en uiteenlopende perspectieven. Myrthe van Til, Marc van Berkel, Lema Salah en Stefan Gerber gaven hier korte en interessante meningen over, die tot een goede discussie leidden. Daarna had Carel Hilderink nog een paar afsluitende opmerkingen, waarin hij het belang van de eigen waarden als uitgangspunt voor vrede en vrijheid beklemtoonde, en zich tegelijkertijd afvroeg of we eigenlijk wel wisten wat die waarden dan precies waren en hoe we ze in ons optreden concreet kunnen maken.

De afsluitende borrel was kort, krachtig en geanimeerd. Al met al een geslaagde bijeenkomst, die door Professor Wim Klinkert meer dan uitstekend werd geleid.

Foto’s door: Andreas Biermann