Ondersteunende organisaties

Graag vragen wij uw aandacht voor de organisaties die ons project ondersteunen. We zijn ze ontzettend dankbaar omdat zij zich inspannen voor de activiteiten die wij organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid nu en de jaren die nog mogen volgen. Ook zij koesteren onze vrijheid en staan achter de doelen die wij nastreven.

Het is belangrijk om te weten en niet te vergeten wat aan 75 jaar vrijheid vooraf is gegaan en welke offers en inspanningen dit heeft gekost. Met het project Terug naar Westerbork willen we nieuwe generaties bereiken, jongeren, studenten van het mbo, hbo en wo. Samen met deze organisaties hopen wij dat zij de verhalen blijven vertellen zodat ze niet worden vergeten.

Wij bedanken…

Daarnaast worden we geholpen door een heel aantal vrijwilligers die wij ook bedanken voor hun inzet voor ons project.

logo gemeente Coevorden