AVG-verklaring

De Stichting Terug naar Westerbork is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Stichting Terug naar Westerbork kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Stichting Terug naar Westerbork.

De Stichting Terug naar Westerbork kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw geboortedatum
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres

Als u zich heeft ingeschreven via een van de aanmeldformulieren voor de fietstocht of een van de seminars, maakt de Stichting Terug naar Westerbork alleen voor inschrijfdoeleinden gebruik van persoonlijke gegevens, die bij het invullen zijn of worden verstrekt.

Waarom de Stichting Terug naar Westerbork uw gegevens nodig heeft

De Stichting Terug naar Westerbork verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen en om voor het organiseren van activiteiten.

Hoe lang we uw gegevens bewaren 

De Stichting Terug naar Westerbork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

De Stichting terug naar Westerbork verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.terugnaarwesterbork.eu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. De Stichting Terug naar Westerbork gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen 

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. stuur dan een mail naar secretariaat@terugnaarwesterbork.eu met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens. 

Beveiligen

De Stichting Terug naar Westerbork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met

Stichting Terug naar Westerbork op via www.terugnaarwesterbork.eu

70133247

Aangepast 11 september 2023