start over
9 weken en 1 dagen

Seminars

We organiseren twee seminars: 1 in Nederland en 1 in Duitsland. Het eerste seminar vond plaats op 28 november 2019.

Ons tweede seminar draagt de titel De Toekomst van Vrede en Vrijheid in Europa.
Datum: 6 maart 2020
Plaats: Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Let op: U kunt uitsluitend overdag parkeren op de KMA en wel op de Parade. De route daar naar toe en naar de Aula staat aangegeven. Wilt u ook ’s avonds en/of ’s nachts parkeren dan adviseren wij u Parkeergarage De Prins, Middellaan 60. Dat is op 5 minuten lopen van de KMA.

Schrijf je nu in!

Vrede en vrijheid willen we allemaal, maar ze zijn geen vanzelfsprekendheid. Je moet er wat voor doen. Je moet weten welke bedreigingen er zijn en wat daar tegen gedaan kan worden. En het kan niet bij alleen voornemens blijven. Je zult er tegen opgewassen moeten zijn en er echt wat aan moeten doen. En wat het welvarende Nederland betreft, dat zich zo laat voorstaan op zijn waardenstelsel en zijn inspanningen ter bevordering van de internationale rechtsorde, kan dat natuurlijk niet stoppen bij zijn grenzen. Ook niet bij de grenzen van Europa.

Tijdens dit seminar wordt aandacht besteed aan kritische succesfactoren voor vredesverdragen in Europa, aan het leerstuk van de Responsibility to Protect, de bedreigingen van vrede en veiligheid, aan de noodzaak van een samenhangende Europese veiligheidsstrategie en de waarden en andere kernelementen die daaraan ten grondslag (zouden moeten) liggen. We sluiten af met een forumdiscussie over de vraag of, en zo ja hoe deze onderwerpen deel uit moeten maken van onze opleidingen.

Programma

 • Inloop is vanaf 9.15 uur. Het seminar wordt om 10.15 uur geopend door onze voorzitter Henk Emmens en Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland
 • Dagvoorzitter is Wim Klinkert, hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Moderne Militaire Geschiedenis aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA
 • Tot de sprekers behoren onder andere:
  • Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
  • Dick Zandee, Senior Research Fellow and Head of the Security Unit of the Research department van Clingendael
  • Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling
  • Martin Espenhorst, historicus en bestuurslid van Stichting Terug naar Westerbork
 • Voorafgaande aan de forumdiscussie verzorgt Manon Huiberts, studente aan de HvA, een inleiding waarbij zij ingaat op een door haar ontworpen lespakket
 • Het Veteraneninstituut verzorgt een dilemmatraining
 • We sluiten om 17.30 uur af met een netwerkborrel

Inschrijven

Deelname aan dit seminar staat open voor iedereen, maar is vooral bedoeld voor Nederlandse en Duitse studenten, docenten en andere opleidingsfunctionarissen. De voertaal is naar keuze Duits of Engels, behalve bij de forumdiscussie die in het Engels zal worden gevoerd.

Hier kun je je inschrijven. Studenten hebben daarbij voorrang. Deelname is gratis. Blijf voor verdere informatie deze website volgen.

Tenslotte: vind je dat je zelf ook iets over een van deze onderwerpen te melden hebt? Geef dat dan even aan bij je inschrijving en je krijgt mogelijk je kans!


Op 28 november 2019 vond het eerste seminar plaats op de De Nederlandse ambassade, Klosterstrasse 50, in Berlijn (dit is een bijzonder gebouw, ontworpen door de beroemde Nederlandse architect Rem Koolhaas):

Gedenken en Herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Verleden, heden en toekomst.

Dagvoorzitter was professor Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut Militaire Historie.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de vervolging van de joden en van roma en sinti, de herdenkings- en gedenkingscultuur in Duitsland, pseudo-wetenschap als legitimatie voor discriminatie, en de manier waarop we in het verleden en heden omgaan met vluchtelingen. Daarbij werden verrassende en soms weinig vleiende inzichten gepresenteerd.

Sprekers

Ook een aantal studenten bereidde een voordracht voor. Verder kregen de deelnemers de gelegenheid om zelf een project te “pitchen” en andere studenten uit te nodigen daar aan deel te nemen.

Een impressie van de seminar lees je hier of kijk naar een terugblik met deze video!