Seminars

We hebben twee seminars gehouden: 1 in Nederland en 1 in Duitsland. Het eerste seminar vond plaats op 28 november 2019. Het tweede seminar vond plaats op 6 maart 2020.

Vrede en vrijheid willen we allemaal, maar ze zijn geen vanzelfsprekendheid. Je moet er wat voor doen. Je moet weten welke bedreigingen er zijn en wat daar tegen gedaan kan worden. En het kan niet bij alleen voornemens blijven. Je zult er tegen opgewassen moeten zijn en er echt wat aan moeten doen. En wat het welvarende Nederland betreft, dat zich zo laat voorstaan op zijn waardenstelsel en zijn inspanningen ter bevordering van de internationale rechtsorde, kan dat natuurlijk niet stoppen bij zijn grenzen. Ook niet bij de grenzen van Europa.


Op 28 november 2019 vond het eerste seminar plaats op de De Nederlandse ambassade, Klosterstrasse 50, in Berlijn
(dit is een bijzonder gebouw, ontworpen door de beroemde Nederlandse architect Rem Koolhaas):

Het thema was “Gedenken en Herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Verleden, heden en toekomst.”

Dagvoorzitter was professor Ben Schoenmaker, directeur van het Nederlands Instituut Militaire Historie.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de vervolging van de Joden en van Roma en Sinti, de herdenkings- en gedenkingscultuur in Duitsland, pseudo-wetenschap als legitimatie voor discriminatie, en de manier waarop we in het verleden en heden omgaan met vluchtelingen. Daarbij werden verrassende en soms weinig vleiende inzichten gepresenteerd.

Sprekers

Ook een aantal studenten bereidde een voordracht voor. Verder kregen de deelnemers de gelegenheid om zelf een project te “pitchen” en andere studenten uit te nodigen daar aan deel te nemen.

Een impressie van dit seminar lees je hier of kijk naar een terugblik met deze video!


Ons tweede seminar op 6 maart 2020 had als thema “De Toekomst van Vrede en Vrijheid in Europa” en vond plaats op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda.

Tijdens dit seminar werd aandacht besteed aan kritische succesfactoren voor vredesverdragen in Europa, aan het leerstuk van de Responsibility to Protect, de bedreigingen van vrede en veiligheid, aan de noodzaak van een samenhangende Europese veiligheidsstrategie en de waarden en andere kernelementen die daaraan ten grondslag (zouden moeten) liggen. We sloten af met een forumdiscussie over de vraag of, en zo ja hoe deze onderwerpen deel uit moeten maken van onze opleidingen.

 • Het seminar werd geopend door onze voorzitter Henk Emmens en Dirk Brengelmann, de Duitse ambassadeur in Nederland
 • Dagvoorzitter was Wim Klinkert, hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Moderne Militaire Geschiedenis aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de NLDA
 • Tot de sprekers behoorden onder andere:
  • Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 
  • Dick Zandee, Senior Research Fellow and Head of the Security Unit of the Research department van Clingendael
  • Martin Espenhorst, historicus en bestuurslid van Stichting Terug naar Westerbork
 • Voorafgaande aan de forumdiscussie gaf Manon Huiberts, studente aan de HvA, een inleiding waarbij zij inging op een door haar ontworpen lespakket
 • Het Veteraneninstituut verzorgde een dilemmatraining

Klik hier voor een impressie van dit seminar.