Aftrap Terug naar Westerbork

Voorbereidingen educatieve fietstocht Terug naar Westerbork liggen op koers

Dinsdagmiddag 16 oktober 2018 vond de officiële aftrap van het project ‘Terug naar Westerbork’ plaats. Dit plan omvat niet alleen 2 seminars en een educatief programma voor studenten. De grootste uitdaging vormt de organisatie van een fietstocht langs de voormalige spoorlijn van Auschwitz naar Westerbork door studenten uit Nederland en Duitsland. Deze tocht vindt in april/mei 2020 plaats in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid.

Gedeputeerde van de provincie Drenthe, Henk Brink, en Henk Emmens, voorzitter van de Stichting Terug naar Westerbork, luidden het project gezamenlijk in door te rinkelen met twee fietsbellen en daarmee de projectwebsite te lanceren. Via deze website www.terugnaarwesterbork.eu kunnen jongeren zich binnenkort aanmelden om deel te nemen aan één van de activiteiten.

“We zijn als stichting al geruime tijd bezig met de voorbereidingen, maar nu is het tijd geworden om onze ambities wereldkundig te maken,” aldus voorzitter Henk Emmens: “Ons doel is de jongere generatie te doen beseffen dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en voortdurend inspanning vereist. Het project is uniek op een aantal aspecten. Het voorziet in een combinatie van educatie en sport; het is gericht op vrede, vrijheid en verbinding; de stichting is een Nederlands-Duitse organisatie en het heeft bij de uitvoering Nederlandse én Duitse deelnemers. We zijn er trots op dat veel organisaties en instanties uit Nederland en Duitsland ons steunen.”

Gedeputeerde Henk Brink sprak waardering uit over het project: “Het is ontzettend belangrijk dat we blijven herinneren hoe belangrijk vrijheid is. De stichting heeft de afgelopen periode enorm veel werk verzet en veel partijen enthousiast gemaakt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit bijzondere plan. Daarom kan ik hierbij namens het college van Gedeputeerde Staten de toezegging doen dat de provincie Drenthe ook zal bijdragen aan de uitvoering van dit project. Dat de fiets daarbij wordt ingezet als verbindend vehikel, maakt het extra speciaal voor Drenthe, dé fietsprovincie.”

Internationale ondersteuning

De Stichting heeft o.a. steun van de Provincie Drenthe en het Bundesland Niedersachsen, en van organisaties als Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, de Bundeszentrale für Politische Bildung, Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Nederlands Auschwitz Comité. Tijdens de presentatie waren ook leden van het Comité van Aanbeveling aanwezig, onder wie burgemeester Marco Out van de gemeente Assen. De beschermheer van het project, de heer Björn Thümler (Minister für Wissenschaft und Kultur in Niedersachsen) liet in een videoboodschap weten het project te omarmen.

Over het project Terug naar Westerbork

De Stichting Terug naar Westerbork wil in 2020 een internationale bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. We willen jongeren bereiken via onderwijs en sport, zodat zij de boodschap van vrede en vrijheid door kunnen geven aan toekomstige generaties. Dit doen we o.a. door het organiseren van:

  • april/mei 2020: een fietstocht langs de voormalige spoorlijn van Auschwitz naar Westerbork door 75 studenten (wo/hbo) uit Nederland én Duitsland;
  • mei 2020: een fietstocht van Bergen-Belsen naar Westerbork door 2020 mbo-studenten uit Nederland én Duitsland;
  • twee seminars (1 in Nederland en 1 in Duitsland) en een educatief programma.