Waarom

75 jaar vrede in 2020

In 2020 leven we in West-Europa 75 jaar in vrede en vrijheid. Het is belangrijk om te weten en niet te vergeten wat daaraan vooraf is gegaan en welke offers en inspanningen dit heeft gekost. Met het project Terug naar Westerbork willen we nieuwe generaties bereiken. “Onze generatie” kan via ouders of grootouders die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt kennis nemen van dit onderdeel van onze geschiedenis. De komende generaties kunnen dat niet meer.

Terug naar Westerbork heeft in 2019 en 2020 een bijdrage geleverd en wil in 2021 ook een bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Ons doel: ook de jongere generaties laten beseffen dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Je moet je er constant voor inzetten. Net als bij het fietsen; het is niet vanzelfsprekend dat je verder gaat, je moet door blijven trappen. We willen de lessen uit de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral over vrede, vrijheid en samenwerking, doorgeven aan nieuwe generaties.

Educatieve fietstocht, lesmateriaal en seminars

Om onze doelen te bereiken, organiseren we een fietstocht, maakten we lesmateriaal en organiseerden we 2 seminars.