start over
28 weken en 3 dagen

Waarom

75 jaar vrede in 2020

In 2020 leven we in West-Europa 75 jaar in vrede en vrijheid. Het is belangrijk om te weten en niet te vergeten wat daaraan vooraf is gegaan. En welke offers en inspanningen dit heeft gekost. Met het project Terug naar Westerbork willen we nieuwe generaties bereiken. Onze generatie kon via ouders of grootouders die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt kennis nemen van dit onderdeel van onze geschiedenis. De komende generaties kunnen dat niet meer.

Terug naar Westerbork wil in 2020 een bijdrage leveren aan de aandacht voor 75 jaar vrede en vrijheid in Nederland en Duitsland. Ons doel: ook de jongere generaties laten beseffen dat vrede en vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Je moet je er constant voor inzetten. Net als bij het fietsen; het is niet vanzelfsprekend dat je verder gaat, je moet blijven trappen. En we willen de lessen uit de Tweede Wereldoorlog, en dan vooral over vrede, vrijheid en samenwerking, doorgeven aan nieuwe generaties.

Educatieve fietstochten, lesmateriaal en seminars

Om onze doelen te bereiken, organiseren we 2 fietstochten, maken we lesmateriaal en organiseren we 2 seminars.